1953 Syöpätautien rekisteröinti Suomessa aloitettiin maanlaajuisesti

Posted on

Syöpätautien rekisteröinti perustuu lakiin terveydenhuollon valtakunnallisista hen-kilörekistereistä.
Silloin lääkintöhallitus pyysi kiertokirjeessään jokaista Suomessa toimivaa lääkä-riä, sairaalaa ja laboratoriota ilmoittamaan kaikki tietoonsa tulleet syöpätapaukset tai sellaiseksi epäillyt syöpätilastoon, jota ylläpidetään Suomen Syöpärekisterissä.

Lääkäreiltä, sairaaloista ja laboratorioista saapuvista syöpäilmoituksista sekä Ti-lastokeskuksesta saatavista kuolintodistustiedoista muokataan tilastolliseen käyt-töön soveltuva tietokanta, josta tuotetaan taulukoita ja muita yhteenvetoja mm. jul-kaistavaksi Syöpärekisterin raportteina ja osana Suomen ja EU:n virallisia tilasto-ja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *